Cơ Sở Sản Xuất, Bán Buôn và Bán Lẻ Ngói Đá Lai Châu TRUNG HIẾU

Địa chỉ: 37 đường Thanh Niên - Đông Nam Cường - p. Hải Tân - tp. Hải Dương

Cơ sở sản xuất: Khu Đô Thị Âu Việt - p. Nhị Châu - tp. Hải Dương

Điện thoại: 03203 55 11 38 / HOTLINE: 0913.255.837 - 01693163.218

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Đá 20x10cm

Giá/ 1 viên:

Đá đen 20x20cm

Giá/ 1 viên:

Đá 15x7,5cm

Giá/ 1 viên:

Đá đen 20x30cm

Giá/ 1 viên:

Đá đa sắc 15x30cm

Giá/ 1 viên:

Đá 30x30cm

Giá/ 1 viên:

Đá đa sắc 30x30cm

Giá/ 1 viên:

Dịch vụ Tư vấn & Thi công mái đá đen Lai Châu của Trung Hiếu

 Liên hệ HOTLINE: 0913.255.837 - 01693163.218

Cơ Sở Sản Xuất, Bán Buôn và Bán Lẻ Ngói Đá Lai Châu TRUNG HIẾU.